De ‘Fluid Law Firm’ binnen handbereik


Stel je eens voor. Een kantoor wat nooit ‘understaffed’ is, waar niemand zich een burn-out hoeft te werken en waar je op elk noodzakelijk terrein een specialist op afroep beschikbaar hebt. Waar je mensen nooit buiten hun core competence hoeven te werken, waar de utilisatiegraad altijd optimaal is en waar je je cliënten altijd de beste tarieven kunt bieden.

Een utopie, of toekomstmuziek?

Zo klinkt het misschien wel, maar deze ‘Firm of the Future’ is dichterbij dan je denkt. Er wordt aan dit soort kantoren gewerkt. In dit stuk op de site van The Legal Executive Institute wordt het de ‘Fluid Law Firm’ genoemd. Een kantoor dat continue meebeweegt en actief reageert op veranderingen in de markt.

Om een ‘Fluid Law Firm’ te worden moet je werken met ervaren projectleiders: de Legal Project Managers. Deze projectleiders verdelen het werk onder gespecialiseerde juristen die speciaal voor dat project een team vormen. Een cruciale rol in deze aanpak is weggelegd voor flexibel beschikbaar talent, bijeengebracht in een flexibele schil.

Natuurlijk is het (regelmatig) werken met freelancers niet nieuw. Wat voor veel traditioneel georganiseerde kantoren wel nieuw is, is de wijze waarop de flexpool ingezet wordt. Niet als een noodzakelijk kwaad om de ‘piek en ziek’ gaten op te vullen, maar als asset, als integraal onderdeel van de staffing strategie. In de ‘Fluid Law Firm’ worden projecten opgeknipt in kleinere brokjes en verdeeld onder professionals die voor die specifieke situatie de beste ‘skillset’ in huis hebben. Als projectteam werken ze aan die ene opdracht en bij de volgende opdracht wordt weer een nieuwe ideale combinatie gevormd.  

Dit soort projectteams leveren hoge kwaliteit, terwijl de kosten laag blijven. De personeelsbezetting ademt namelijk altijd mee met de workflow en de vraag van de cliënt. En vanwege de flexpool heeft je organisatie altijd toegang tot het juiste talent. Bovendien is de vereiste hoeveelheid capaciteit ook altijd afgestemd op de workload. Volgens Legal Executive Institute hangt de opkomst van dit soort Fluid Law Firms samen met de ontwikkeling van platforms in de juridische markt. Daarvoor baseert men zich op Engels onderzoek uit 2018 van een in de juridische sector gespecialiseerde accountantsorganisatie.

Legal Executive Institute noemt voorbeelden van een aantal ‘global law firms’ die deze weg ingeslagen zijn. Het is een wenkend perspectief, maar wat we in al die publicaties missen is een road map. Een uitleg van hoe je als kantoor de optimale flexpool organiseert.

Geen nood, daar zijn wij voor. Vanuit LawyerlinQ laten we het graag voor jullie kantoor werken 😉

Hi-tech vs. hi-touch: flexible lawyering in the UK

Zoals in mijn vorige blog aangekondigd vertel ik je meer over onze gesprekken in Londen van een tijdje geleden.

BigLaw

De meerderheid van de grotere Angelsaksische kantoren zet stevig in op het beschikbaar maken van flexibele capaciteit en expertise. Als je kijkt naar de flexibele lawyering arms van bijvoorbeeld Allen & Overy, Pinsent Masons en Simmons & Simmons, dan valt op dat de flexibiliteit ervan betrekkelijk is. Er wordt hoofdzakelijk interim-achtig werk geregeld via hun flexpools. Grote langdurige opdrachten (denk aan een minimum looptijd van drie maanden en een intensiteit van tenminste 4 dagen per week), die zich afspelen bij vaste klanten en soms ook voor de kantoren zelf. Denk aan het vullen van de gaten in teams die ontstaan, bijvoorbeeld omdat een kantoorgenoot gesecondeerd wordt bij een cliënt.

De Londense praktijk wijkt wat af van wat wij aan ontwikkeling in Nederland zien. Hier zien we naast de gebruikelijke interim opdracht vooral ook steeds meer kleinere opdrachten via ons platform verdeeld worden. Sophisicated clients, zoals we onze klantengroep noemen, begrijpen namelijk steeds beter dat het juridisch werk wat ze willen out- of insourcen, fijnmaziger weggezet kan worden als je het opgeknipt in kleinere brokjes. In jargon wordt dat unbundling genoemd. ‘’Unbundling (…) is a form of delivering legal services where the lawyer breaks down the tasks asscociated with a legal matter and only provides representation to the client pertaining to a portion of their legal needs.’’

Wat ons in Londen ook erg opviel is dat er daar nog geen echte best practices zichtbaar zijn voor wat betreft het managen van flexpools. Men gebruikt weinig technische tools. Het meest wordt nog altijd gewerkt met een database in combinatie met de telefoon. Een van onze gesprekspartners vertelde dat zij een wereldwijd team van 30 FTE aanstuurt, en 90 flexible lawyers aan het werk heeft.

Big Four en andere ALSPs

De ‘niet-advocatenkantoren’ zijn meer bezig met het optimaliseren van hun processen en zijn daardoor ook actiever op tech-gebied. Dit geldt in iets mindere mate voor de allocatie van werk, maar vooral voor de technologische ondersteuning van het inhoudelijke werk zelf. Anders dan in andere sectoren zie je in juridisch werkzaam Londen nog geen gebruik van platformsoftware. Overigens leveren de juridische tak van de Big Four en Alternative Legal Service Providers aan klanten, al dan niet met behulp van externe service providers, wel technologie om bijvoorbeeld grote hoeveelheden data te doorgronden of door bepaalde koppelingen te bouwen waarmee onderzoekswerk verbeterd en versneld kunnen worden. Daarbij verkopen ze onder de noemer ‘consulting’ ook adviesdiensten over het gebruik en implementatie van technologie. Dit past goed bij wat ik eerder schreef over hoe Axiom juridisch werk typeert.

Corporates

Gedurende ons rondje langs de velden in Engeland hebben we dit keer geen corporate legal departments bezocht. Wel krijgen we vanuit al onze gesprekspartners aan de dienstverlenende kant van de markt de boodschap mee dat het juist hun klanten zijn die de drijvende kracht zijn achter hun activiteiten op het gebied van flexible lawyering. Opvallend is dat, anders dan in Nederland, in de Engelse markt klanten kennelijk naar hun advocatenkantoren en andere juridische dienstverleners kijken om hen te voorzien van flexibel juridisch talent. Dat en de grote marges die deze aanbieders op flexibel juridisch werk maken, doet vermoeden dat de Nederlandse markt op dit punt veel verder ontwikkeld is.

Andere inzichten, ervaringen of ideeën? Neem gerust contact met me op.