Een sterke ruggegraat

Al een aantal jaar wordt de vraag of je als organisatie wendbaar bent, gelinkt aan flexibiliteit en snelheid. Snelle service, innovatieve processen en technologie om je concurrent een stapje voor te zijn in deze dog-eat-dog wereld; daar ligt de focus.

Maar is die focus op flexibiliteit niet iets waar start-ups misschien beter in zijn? Moeten alle duurzaam innovatieve ondernemingen zich als start-ups gedragen?

McKinsey zegt van niet. Zij komt met een onderzoek waarin duidelijk wordt dat de focus op fast and flexible slechts één kant van de medaille is.

Want paradoxaal genoeg heeft McKinsey ontdekt dat werkelijk wendbare bedrijven juist stabiel zijn in hun basisprocessen. Oftewel, zij begrijpen dat een stabiele ‘bedrijfsbasis’, een ‘fixed backbone’, belangrijk is. Vanuit jezelf, de stabiliteit, wendbaar zijn is het devies. Dit tegenover de ad hoc benadering die de meeste start-up situaties kenmerkt.

Vanuit de ‘fixed backbone’ voegen succesvolle innovatieve bedrijven dynamische elementen toe. Daarmee kan ingespeeld worden op de uitdagingen van de markt, maar ze kunnen eenvoudig aangepast of afgestoten worden als de situatie verandert.
Flexibilisering dus als ‘add-on-tool’ voor de stabiele organen van het bedrijf zelf. En vice versa.

Ook onze ervaring is dat op deze manier snelheid en flexibiliteit van grotere toegevoegde waarde zijn. Voorwaarde is wel dat een organisatie de functie van flexibele expertise en capaciteit een duidelijke plaats geven binnen haar strategie. Voor ons betekent datgene wat McKinsey in feite beschrijft: het creëren van flexibiliteit op maat die aansluit op bestaande structuren van kantoren en afdelingen. Dus flexibele capaciteit ‘as you need it, when you need it’, niet als een ad hoc oplossing, maar als uitbreiding op de ‘fixed backbone’ van organisaties.

Lees hier het volledige artikel van Mckinsey voor voorbeelden van wendbare ondernemingen en ook voor inzichten waarmee je de agility van bedrijven om je heen kunt beoordelen.