Nieuwjaarsbericht Maarten

We staan te trappelen om aan 2018 te beginnen, maar 2017 was een bijzonder jaar voor LawyerlinQ en voor mij persoonlijk. Daarom denk ik dat het leuk is om nog even terug te kijken, zowel voor de mensen die afgelopen jaar nauw betrokken zijn geweest bij ons bedrijf, maar ook voor diegenen die geïnteresseerd zijn wat er in onze markt gebeurt.

Wat heeft 2017 ons gebracht?

Laat ik beginnen met LawyerlinQ. 2017 zal de boeken ingaan als het jaar dat LawyerlinQ serieuze lift-off kreeg. Het aantal advocatenkantoren en juridische afdelingen dat koos om te partneren met LawyerlinQ steeg dit jaar met ruim 200%.

Wij waren gewend om potentieel interessante klanten zelf te benaderen, dus het was even schrikken toen er dit jaar voor het eerst partijen zelf bij ons aanklopten. Een duidelijker teken van product market fit konden we ons als start-up niet wensen.

De omzet steeg in 2017 ook met drie digits, maar minder hard dan de procentuele stijging van het aantal klanten. Reden: nieuwe klanten benutten vaak niet meteen optimaal de potentie van de eigen flexpool die we met hen opzetten. Voor komend jaar ligt hier een uitdaging voor ons.   

Maturity van de markt

We spraken ook in 2017 de meeste ‘beslissers’ in de top van de Nederlandse juridische markt. Het beeld dat daaruit ontstaat is dat de Nederlandse kantoren voor wat betreft ons domein een achterstand hebben ten opzichte van de Angelsaksische.

In Engeland (en de US) zie je dat met een veel bedrijfseconomischer bril gekeken wordt naar de voornaamste kostenpost: staffing. Flexpools worden steeds meer gebruikt als value driver, als methode om met behoud van kwaliteit de vaste (personeels)kosten te verlagen. Sommige kantoren doen dit in eigen beheer, anderen teamen met een partner, maar je ziet de laatste jaren ook dat sommige kantoren hun pool ‘branden’ als afzonderlijk merk. Denk bijvoorbeeld aan Peerpoint (Allen & Overy), Vario (Pinsent Masons) en Lawyers On Demand (Berwin Leighton Paisner).

Winstgevendheid en concurrentiekracht verbeteren

Ons beeld is dat de winstgevendheid en concurrentiekracht van veel Nederlandse advocatenkantoren sterk te verbeteren valt, door kritischer te kijken naar de eigen bezetting en de winstgevendheid. Voor de kantoren is de business case simpel. Gezien hun relatieve inefficiëntie (ik durf te beweren dat de gemiddelde bezettingsgraad rond 50% ligt) is het voor het vergroten van de winstgevendheid noodzakelijk om met behoud van kwaliteit de totale loonsom omlaag te brengen. Volgende stap is dan om productiecapaciteit te organiseren die je alleen hoeft te betalen als je weet dat er omzet tegenover staat.

More for less en wendbaarheid

Voor juridische afdelingen geldt een soortgelijke constatering. Onder druk om externe kosten te besparen zijn veel afdelingen gegroeid de afgelopen jaren. De gedachte hierbij is dat werk dat intern gedaan kan worden, niet uitbesteed hoeft te worden aan dure advocaten. Dat klopt natuurlijk, maar menig CFO is allergisch voor een toename van overhead en verwacht van zijn General Counsel een jaarlijkse reductie. Het tegemoet komen aan die zogenaamde ‘more for less challenge’ wordt nog complexer doordat de dynamiek van het huidige bedrijfsleven van juridische teams een steeds grotere mate van wendbaarheid vereist. Het noopt tot een nieuwe blik op juridische capaciteit, waarbij delen van het interne juridische werk en delen van het aan advocaten uitbestede werk op een andere manier gesourced worden. Automatisering speelt hierbij een rol, maar ook on-demand out- en insourcing via bijvoorbeeld een eigen flexpool.

Ook in 2018 betekent het hebben van veel omzet en veel medewerkers voor advocatenkantoren en juridische afdelingen niet automatisch dat hun resultaten goed zijn. Vanuit deze constatering zullen komend jaar vanuit LawyerlinQ de organisaties waarmee we samenwerken intensiever gaan helpen om met behulp van ons platform flexibele capaciteit in te zetten als middel om kosten te verlangen en winstgevendheid te vergroten.

En wat heeft 2017 mij persoonlijk eigenlijk gebracht?

2017 zal voor mij persoonlijk ook de boeken ingaan als het jaar dat ik ondernemer werd. Ik heb de tien jaar als werknemer (dank iedereen die mijn werkgever wilde zijn) net niet vol kunnen maken. Na precies 9 jaar en 11 maanden, op 1 april 2017, schudde ik mijn laatste baas de hand bij de notaris. Sindsdien zijn we businesspartners, en dat voelt goed! Bijkomend voordeel voor mij is dat ik na tien jaar werken eindelijk het gevoel heb dat ik iets heb gestudeerd dat ik zowaar in het dagelijks werkende leven kan gebruiken. Het duurt even, maar dan heb je ook wat!

Ik wens jullie allemaal een goed, gezond en succesvol 2018!

 

Maarten