Cloud is king?

De juridische sector heeft de afgelopen decennia niet vooraan gestaan bij het implementeren van technologische ontwikkelingen. Wat dat betreft kan LawyerlinQ worden gezien als een atypische speler in dit werkveld, omdat technologie hier juist een belangrijke rol speelt. De enigszins starre houding, die de juridische sector lange tijd heeft gekenmerkt, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een meer vooruitstrevende benadering wat betreft technologische ontwikkelingen. Toch valt er nog veel winst te behalen op dit gebied, al zijn er onmiskenbaar stappen gemaakt.

Flexibiliteit

Er bestaat een groeiende behoefte aan flexibiliteit onder advocaten en andere juridische professionals, met name onder de nieuwste generatie, maar net zo goed onder hun klanten. In de huidige 24-uurseconomie bestaat aan beide kanten van het spectrum de behoefte om ook met elkaar in contact te kunnen komen buiten de gebruikelijke kantooruren. Kanalen als Skype en WhatsApp maken dit uiteraard mogelijk, maar de toegankelijkheid van de cloud helpt hier ook bij. De mogelijkheid om documenten en dergelijke in de cloud op te slaan, zorgt ervoor dat zowel de juridisch specialist als de klant de voor hem of haar relevante informatie altijd binnen handbereik heeft. Internettoegang is daarvoor de enige voorwaarde en informatie delen is heel eenvoudig.

Hogan Lovells

Van de vele mogelijkheden van de cloud wordt nog niet optimaal geprofiteerd binnen de juridische sector. Aanvankelijk heerste er namelijk nogal wat terughoudendheid met betrekking tot de cloud in deze branche, maar de verwachting is dat de juridische sector een inhaalslag zal gaan maken in de komende jaren. Een belangrijke stap is hierbij gezet door een van de grootste advocatenkantoren ter wereld: Hogan Lovells. Zij kondigden in februari van dit jaar aan dat hun volledige documentbeheer naar de cloud is overgezet. Naar verwachting zullen vele advocatenkantoren dit voorbeeld op korte termijn volgen.

Veiligheid in de cloud

Er heeft binnen de juridische sector enige tijd twijfel bestaan over het werken in de cloud en dan met name vanwege de veiligheid. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat gevoelige dossiers of communicatie via de e-mail tussen advocaten en hun cliënten eenvoudig op straat kunnen komen te liggen als gevolg van hackers. De komende tijd zullen er ongetwijfeld talloze initiatieven volgen, bijvoorbeeld het opstarten van online communication portals, om de veiligheid van het gebruik van de cloud te bevorderen. Het online platform van LawyerlinQ past perfect in deze categorie. Actief in de cloud, in een buitengewoon veilige omgeving en met zeer korte lijntjes tussen juridisch specialisten en klanten.

Chatbots

Een andere trend in legal tech, naast de opkomst van het werken in de cloud, is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van chatbots, een vorm van artificial intelligence. Deze maken juridische informatie 24/7 toegankelijk voor klanten die vragen hebben en zorgen voor meer uitgebreide antwoorden dan de gebruikelijke FAQ-pagina’s. Naast deze chatbots zijn er ook platforms ontwikkeld als Rocket Lawyer, waar men op de website snel in contact kan komen met advocaten voor allerlei juridische vragen of hulp met het creëren van bepaalde documenten.

Efficiëntie

De afstand tussen bedrijven, advocatenkantoren en zelfstandige juristen aan de ene kant en hun klanten aan de andere kant wordt dus op verschillende manieren verkleind, wat het voor de klanten makkelijker maakt om met hen in contact te komen. Daarnaast is het zo dat legal tech kostenbesparing oplevert, waardoor de tarieven voor klanten verlaagd kunnen worden. Zo worden administratieve kosten bijvoorbeeld gedrukt door het toenemende gebruik van geautomatiseerde tools.

Gezien de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia is het natuurlijk logisch dat er nog veel meer te gebeuren staat in de komende jaren, zeker ook in de juridische sector. Bovenstaande trends in legal tech zullen zeker verder ontwikkeld worden. Het is dan ook raadzaam voor bedrijven, advocatenkantoren en zelfstandige juristen om hiervan op de hoogte te blijven en hier hun voordeel mee te doen.