Dances with Wolves

Contracteren met juristen is een beetje als dansen met wolven. Het gaat allemaal vriendelijk en soepel, maar als je een verkeerde beweging maakt….

Ik overdrijf natuurlijk maar ook al doe ik dit eigenlijk dag in dag uit, het is nog steeds best een #challenge. Niet zo gek want als rechtgeaarde jurist ben je uiteraard kritisch en zet je echt niet zomaar je handtekening. Zeker niet zonder ook even je mening te geven. Tot zover: prima.

One size fits all

Nu is het alleen zo dat LawyerlinQ voor elke flexpool die ze voor een klant maakt, een standaardcontract hanteert dat voor alle deelnemende juristen hetzelfde is. Ik zal jullie hier niet vermoeien met de redenen die hieraan ten grondslag liggen, maar je kunt je voorstellen dat dat te maken heeft met efficiëntie en het managen van (fiscale) risico’s voor klanten. Bovendien, welke klant heeft zin en tijd om met iedere jurist die deel gaat nemen aan zijn flexpool om de tafel te gaan zitten en aparte afspraken te maken? Precies, geen enkele.

De basis voor deze overeenkomst is opgesteld in samenwerking met verschillende ervaren juristen, (grote) advocatenkantoren en hij is goedgekeurd door de Belastingdienst. In de loop van de jaren hebben we hem hier en daar wat bijgeschaafd, waardoor het nu een gebalanceerd, redelijk ding is. Klanten geven dan aan hoe ze hem op hun specifieke pool willen toespitsen en dan zijn we klaar voor het onboardingsproces van de door de klant gekozen juristen.

Je voelt hem al aankomen natuurlijk. Ondanks al het werk en zorgvuldigheid die in de voorbereiding is gaan zitten krijg ik toch van circa ¼ , van de juristen die deze overeenkomst ontvangt, verzoeken tot aanpassing van de overeenkomst. De reden dat ze dit doen is waarschijnlijk omdat er zaken in de overeenkomst zitten die anders zijn dan ze gewend zijn en die niet automatisch goed voelen. Als ik eenmaal uitgelegd heb wat het idee erachter is en dat het de wensen van de klant zijn komen we er altijd wel uit, maar sommige punten blijven een dingetje. In deze blog ga ik in op het meest spraakmakende punt, namelijk de aansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid

De overeenkomst bevat een artikel over de verzekering en de beroepsaansprakelijkheid van de juristen. De regels die daaraan gesteld worden in onze overeenkomst, zijn in lijn met de minimum regels die gelden voor advocaten. Met deze regels heeft de Orde van Advocaten een prima minimale professionele standaard gesteld.

Even voor de duidelijkheid: LawyerlinQ is er niet om klanten zoveel mogelijk freelance juristen te leveren. We zijn er om voor de klant flexibele capaciteit van a tot z optimaal te regelen. Daar hoort ook bij dat we alles rondom verzekeringen en aansprakelijkheid goed aanpakken. Zelfs als dat sommige freelance lawyers tegen het zere been schopt.

Wij denken dat het voor een zelfstandig ondernemer ook van groot belang is dat je deze zaken netjes op orde hebt. Aan de ene kant zegt dat iets over je professionaliteit en aan de andere kant over je zelfstandig ondernemerschap.

Dat laatste is vooral van belang bij de beoordeling van de arbeidsrelatie door de fiscus. In hun ogen is het (nemen en) dragen van risico’s een van kernpunten van het ondernemerschap. Maar wat wij vaak horen in de gesprekken met juristen die moeite hebben met de verzekeringsplicht die wij hanteren, is dat ze altijd afspreken dat ze onder de verzekering van hun opdrachtgever vallen en dat ze zelf geen aansprakelijkheid hoeven te aanvaarden.

Is dat bij jou ook zo?

Sta dan eens stil bij wat dat zegt over je zelfstandig ondernemerschap.

Hoe kun je als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt als je geen aansprakelijkheidsrisico draagt voor de kwaliteit van je werk? Dan opereer je toch eigenlijk vanuit dezelfde situatie als een werknemer?

De opdrachtgever die dit toestaat heeft er waarschijnlijk niet zo over nagedacht, maar miskent op deze manier wel dat jij als zelfstandig ondernemer een zeker risico behoort te lopen. En hoewel het gelukkig maar vrij weinig voorkomt dat er daadwerkelijk een verzekering aangesproken moet worden, hoort het er wel bij dat je als zelfstandig ondernemer ook in dat soort gevallen je verantwoordelijkheid neemt. De volgende stap is dat je als zichzelf respecterende professional er ook voor moet zorgen dat als er dan iets mis gaat je klant ook de zekerheid heeft dat jij verhaal biedt. Met andere woorden, je moet zorgen dat hij dan niet alsnog achter het net vist omdat jij toevallig niet genoeg geld op de bank hebt om de schade te voldoen. Ook daar is die polis voor.

Dus voor op je to do lijstje

Al met al is er volgens mij geen goede reden om als zelfstandig jurist geen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bovendien, los van wat ik vind, de kans dat de fiscus je niet als zelfstandig aanmerkt, neemt exponentieel toe als jij bij je opdrachten elk aansprakelijkheidsrisico uitsluit. Natuurlijk is een verzekering afsluiten niet gratis. Maar in verhouding is de investering van €650 – €1000 per jaar best te overzien.

Zorg dus dat je je goed verzekert. Het hoort er gewoon bij als je zelfstandig juridisch ondernemer wil zijn. Bovendien: je wil toch ook niet je huis moeten verkopen als je een keer een beroepsfout maakt?