LawyerlinQ over het FT Innovative Lawyers report 2015

Zoals elk jaar publiceert de Britse Financial Times een onderzoek naar innovatie in de e sector. Hoewel de nadruk hierbij ligt op de Engelse en Amerikaanse firma’s komen ook enkele grote Europese spelers aan bod. Voor de Nederlandse markt is het vooral een interessante voorbode van de ontwikkelingen die we in Nederland ongetwijfeld in toenemende mate zullen ervaren.

Uiteraard staat technologie centraal. ‘Document assembly’ is inmiddels door vrijwel alle grote firma’s ontdekt als noodzakelijke tool voor het verbeteren van efficiency en daarmee als peiler onder hun concurrentiestrategie. Veelal als onderdeel van een breder pakket van dienstverlening en kennisdeling. Veel wordt ook verwacht van de inzet van kunstmatige intelligentie, afgekort ‘AI’. ‘Rise of the Machines noemt de FT het. Wij konden nog geen toepassingen ontdekken waarin dit al echt voor cliënten werkt, maar we geloven wel dat dit onze wereld gaat veranderen. Je kunt met droge ogen niet blijven beweren dat die impact wel mee zal vallen.

Aandacht is er ook voor interdisciplinaire samenwerking als innovatie in dienstverlening. Daarbij moet je niet alleen denken aan krachtenbundeling met tax en accountancy, maar ook aan teams waarin advocaten zij aan zij opereren met management consultants en met IT specialisten. Nu technologie een steeds belangrijkere component vormt bij grote transacties zul je dat laatste steeds vaker zien verwachten wij.

Een award is er ook op het vlak van ‘Social responsability’. Winnaar is iProbono een Engels initiatief wat advocaten koppelt aan goede doelen die zij vervolgens op een case by case basis ondersteunen door de inzet van hun kennis en kunde. Mooi initiatief. Wat ons natuurlijk bekend voorkomt 😉

Hoewel het rapport vooral ziet op e dienstverleners in het algemeen en de advocatuur in het bijzonder schenkt de Financial Times ook aandacht aan de Inhouse functie. Innovatie hier is met name gericht op het creëren van commerciële kansen voor de onderneming. Men constateert dat e afdelingen zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld hebben. Als strategische rol binnen de organisatie, maar ook sterker gepositioneerd naar leveranciers toe.

As legal service purchasers, they now have teeth. (…) The result of this is that their purchasing patterns have changed. They are willing to buy from alternative legal suppliers…

De FT benoemd het niet als zodanig, maar in onze ogen zijn cliënten in feite de belangrijkste aanjagers van verandering in de sector. De snelle groei van partijen als Axiom en LOD is hiervan het gevolg. Een bedreiging voor alle kantoren die nog gedeeltelijk afhankelijk zijn van werk voor cliënten wat anderen goedkoper of beter kunnen, maar tegelijk ook kans voor kantoren die dicht bij hun klant staan en constant investeren in betere slimmere oplossingen.

Een andere ontwikkeling die goed aansluit bij wat we met LawyerlinQ doen voor advocatenkantoren en legal departments, is de opkomst van “strategic sourcing”. In onze sector bestaat die uit de combinatie van technologie met de inzet van “contract lawyers”.

…the legal sector is not immune to the growing “gig economy” — the rise of career paths based on flexible, short-term stints of work.

Dit zijn zo maar wat “take aways” die ons opvielen in de editie van dit jaar. Lees hier het complete document en oordeel zelf. We zijn benieuwd wat jij signaleert.