Het Nederlands Legal Procurement Onderzoek

LawyerlinQ was benieuwd naar de samenwerking tussen Juridische- en Inkoopafdeling en naar hoe de Inkoop discipline kan bijdragen aan de doelen van de Juridische afdeling. Wij hebben diverse inkoopprofessionals ondervraagd naar de ervaring met het begeleiden van juridische afdelingen bij het (internationaal) inkopen van juridische diensten en juridische inhuur.

Uit ons onderzoek ontstaat het beeld dat het aantal procurementafdelingen in Nederland, wat daadwerkelijk actief betrokken is bij de sourcing van juridische diensten, relatief klein is.

Dat leidt tot een gebrek aan data, wat maakt dat we ons niet comfortabel voelen bij het trekken van harde conclusies. Wel geeft de uitkomst een goed beeld over de stand van zaken en trends in Legal Procurement in de Nederlandse juridische markt. Daarnaast hebben wij de uitkomsten deels vergeleken met belangrijke ontwikkelingen in het buitenland.

Een samenvatting van het onderzoek kun je hier lezen.

From the LawyerlinQ blog