The experience of Dutch practice professionals

Als je op zoek gaat naar kennis over het inkopen van juridische diensten tref je vrijwel alleen een enorme lijst Engelstalige artikelen en boeken over ‘buying legal’ in met name Angelsasksiche rechtssystemen. In landen als Amerika, Engeland en Australië volgen de ontwikkelingen op het gebied van legal spend management en alternative legal services elkaar schijnbaar in een razend tempo op. Lopen zij nou echt zo voorop, of lijkt dat maar zo?

Inkoop

In Nederland is de rol van inkoopprofessionals in (grote) organisaties de laatste tien jaar drastisch veranderd. Het beeld dat zij alleen nuttig zijn voor het verlagen van de kosten van uitbesteding en inhuur is bij de meeste bedrijven achterhaald. De afdeling inkoop wordt steeds vaker aangemerkt als strategisch gesprekspartner en aanjager van optimalisatie en innovatie binnen bestaande relaties met leveranciers. Maar is dat ook het beeld dat de Juridische afdeling heeft of doen zij het hele inkoopproces zelf?

Juridische afdeling

Ondertussen verandert ook de rol van juridische afdelingen in organisaties. De taken en verantwoordelijkheden van de afdeling groeien. Om kosten te besparen wordt steeds meer werk in house opgepakt. Tegelijk zingt het woord ‘technologie’ rond in de sector en wordt daar veel van verwacht. Veel afdelingen worden net als andere stafdiensten geconfronteerd met een ‘meer voor minder uitdaging’. Een professionele inkoopbenadering ook voor juridische diensten lijkt daarmee noodzakelijker dan ooit.

LawyerlinQ Legal Procurement onderzoek

Vanuit LawyerlinQ zijn we benieuwd naar de samenwerking tussen Juridische- en Inkoopafdeling en meer in het bijzonder naar het antwoord op de vraag hoe de Inkoopaanpak kan bijdragen aan de doelen van de Juridische afdeling. De komende periode zullen we daarom inkoopprofessionals en legal managers interviewen die ervaring hebben met het professioneel (internationaal) inkopen van juridische diensten en juridische inhuur.

De resultaten van dit onderzoek, bestaande uit benchmark gegevens, best practices en andere learnings van ervaren praktijkmensen zullen we begin december 2018 in de vorm van een beknopt praktisch rapport teruggeven aan de deelnemers en LawyerlinQ klanten. In meer algemene termen zullen we ze daarna in de vorm van blogposts delen met geïnteresseerden uit de markt.

Bent u in uw organisatie verantwoordelijk voor de inkoop van juridische diensten en juridische inhuur en heeft u interesse in de uitkomsten? Klik dan hieronder om direct aan het onderzoek mee te doen, of neem contact op voor meer informatie,

Uit het LawyerlinQ blog