PRIVACY

Privacy verklaring LawyerlinQ 2018

Bij LawyerlinQ vonden we het altijd al de normaalste zaak van de wereld om correct om te gaan met je persoonlijke gegevens. Voor ons dus ook geen probleem om vanaf mei 2018 aan de AVG te voldoen. Omdat we ons kunnen voorstellen dat je wilt weten wat dat dan betekent hebben we het in deze privacy statement nog even voor je op een rij gezet. Hier kun je lezen welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Daarnaast wijzen we je ook op de rechten die je in dit kader hebt.

Ons bedrijf heet LawyerlinQ B.V. en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens waarover we beschikken worden altijd zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacy verklaring behandeld. LawyerlinQ B.V. is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

LawyerlinQ BV
Amstel 228 sous
1017 AK Amsterdam
KvK 62701592
about.lawyerlinq.com
admin@lawyerlinq.com

LawyerlinQ

LawyerlinQ creëert en beheert exclusieve online legal communities voor advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen. We helpen deze organisaties met slim organiseren en inkopen van expertise en capaciteit. De op maat gemaakte communities zijn beschikbaar op het LawyerlinQ platform en alleen toegankelijk voor de LawyerlinQ klanten en de (zelfstandige) juristen en advocaten die een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan ze deelnemen aan een legal community.

LawyerlinQ verwerkt persoonsgegevens:

 • Als je onze website bezoekt
 • Als je je gegevens invult op een van de webformulieren
 • Als je klant of contactpersoon bent van LawyerlinQ
 • Als je inlogt op ons platform
 • Als je deelneemt aan een van de door ons beheerde legal communities
 • Als je te kennen hebt gegeven dat je aan een van onze communities wil deelnemen
 • Als je in aanmerking wil komen om diensten te verlenen aan onze klanten

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum vitae (cv)
 • Gegevens inzake beschikbaarheid om diensten te verlenen aan onze klanten
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Informatie ten behoeve van de administratieve afhandelingen van werkzaamheden
 • Overige gegevens die je in correspondentie en telefonisch actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op ons platform aan te maken.

Waarvoor we je persoonsgegevens verwerken

LawyerlinQ verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, je een (potentieel) zakelijk contact bent of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

LawyerlinQ verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens als je ons daar toestemming voor geeft, ter uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit doen we voor de volgende doeleinden:

 • Ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere business gerelateerde informatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen ten behoeve van onze dienstverlening
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden een profiel aan te maken
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

LawyerlinQ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een LawyerlinQ medewerker bij betrokken is.

Bewaren & delen van je persoonsgegevens

LawyerlinQ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je ons laat weten dat je er prijs op stelt dat we deze gegevens verwijderen, dan doen we dit direct.

LawyerlinQ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een derde verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de leveranciers van onze technologie oplossingen die je gegevens verwerken in onze opdracht hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Derden zoals opdrachtgevers, leveranciers en andere zakelijke contacten zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de geldende privacywetgeving. De gegevens die je vermeld in je profiel op ons platform, zijn zichtbaar voor de andere gebruikers van de communities waaraan je deelneemt. Net als jij zijn zij contractueel gehouden deze niet met derden te delen.

Je persoonsgegevens buiten Nederland

We maken gebruik van cloud technologie en dat brengt met zich mee dat je gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere landen. Een deel van onze data staat, via een derde partij, opgeslagen buiten de Europese Unie. Verder werken sommige van onze klanten buiten Nederland en dat betekent dat als je in aanmerking wil komen om diensten aan hen te verlenen dat je data ook aan andere landen kan worden doorgegeven.

Cookies

LawyerlinQ gebruikt alleen technische, functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten & bescherming

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (art. 15 AVG), te corrigeren (art. 16 AVG) of te verwijderen (art. 17 AVG). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LawyerlinQ (art. 21 AVG).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@lawyerlinq.com. Als we twijfelen of het verzoek wel door jou is gedaan, kunnen we je om je identiteitsbewijs vragen. Als je vind dat we niet goed met je gegevens omgaan, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

LawyerlinQ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor heeft LawyerlinQ technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Vragen of opmerkingen?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of je hebt opmerkingen of vragen, neem dan contact op met admin@lawyerlinQ.com