Sorry to burst your bubble!

Deze zomer zat ik in een “bubbel” zonder dat ik het doorhad. We waren met het hele gezin op vakantie en had vanuit huis al een huurauto gereserveerd. Het hele gezin kon er met gemak in en de prijs was ook nog eens heel aantrekkelijk. Althans dat dacht ik in mijn enthousiasme.

Bij het ophalen van het super de luxe voertuig barstte m’n bubbel. Wat bleek? Elke dag dat ik ‘m huurde moest ik een extra chauffeur afrekenen en tja, ik moest ‘m natuurlijk ook nog even verzekeren. Nee zelfs een minimale dekking was niet inbegrepen. Alles bij elkaar maakte dat het ding bijna 2x zo duur! Het o zo aantrekkelijk voordeel leek te zijn verdampt nog voor ik instapte.

Gelukkig had ik nog ruimte om naar alternatieven te zoeken, maar dat geluk heb je niet altijd. Ook in de werksfeer niet. Zaak dus om bubbels altijd zoveel mogelijk preventief door te prikken. Dat geldt extra als je op het punt staat om een langdurige samenwerking aan te gaan.

In voor en tegenspoed

Bij huwelijken zijn er altijd mensen die er even fijntjes op wijzen dat het niet alleen rozengeur en maneschijn is. Het gaat om een verbintenis “in voor- en tegenspoed”. Die zwartkijkers worden dan meewarig aangekeken en tijdens de receptie een beetje gemeden, maar laten we wel wezen, de negativos hebben gewoon gelijk. Immers, 1 op 3 huwelijken strandt.

“In voor- EN in tegenspoed. Vier woorden die aangeven dat in een relatie er ook tijden zullen zijn waarin het tegenzit en de euforie en het optimisme van de wittebroodsweken ver achter je liggen. Hoe ga je met elkaar om als de zon niet schijnt en donkere wolken zich samen lijken te pakken? Kun je daar dan samen uitkomen om verder te gaan?

Bubbel

Voor je met een levenspartner in het huwelijk treedt heb je er meestal al een lange periode van daten op zitten. Bij de meeste zakelijke samenwerkingen is dat allerminst het geval. In de voorfase van zo’n samenwerking overheerst ook de euforie en het optimisme van de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe successen die men samen gaat bereiken. Een fijn gevoel die alle betrokkenen ook energie geeft.

Merk je dat dat soort sentimenten in de onderhandelingen de boventoon dreigen te spelen, wees dan niet bang om even de zwartkijker te spelen. Prik de bubbel door!

Je MOET

Als je echt het beste met partijen voor hebt moet je ook impopulaire dingen durven zeggen. Het gevaar is namelijk levensgroot dat in de “precontractuele bubbel” afspraken worden gemaakt voor de samenwerking die alleen werken zolang de zon schijnt. Als de chemie dan op enig moment verdwijnt loop je vast. Dan heb je niets meer aan je afspraken of je contract. En ik geef je op een briefje dat je partner dan lang niet meer zo flexibel of toegeeflijk is als bij aanvang. In veel gevallen kom je er dan niet meer uit en zijn advocaten en rechters nog de enige weg.

Een paar tips

  • Betrek een derde vanuit je bedrijf bij de onderhandeling om een “onafhankelijke” blik te laten werpen op het geweldige idee/samenwerking tussen twee partijen. Werk je in een grote organisatie? Dan kan deze rol goed worden vervuld door b.v. procurement.
  • Vraag door op de aanwezigheid van scenario’s voor het oplossen van verschillen van inzicht.
  • Check of het contract in mogelijkheden voorziet om wijzigingen door te voeren.
  • Bespreek een exitregeling/wijze van afscheid nemen, als voortzetting van de relatie echt niet meer opportuun is.
  • Breng de uitgangspunten van beide partijen heel helder in kaart. Waar doen we het voor en wat willen we hiermee bereiken?
  • Bouw momenten in waarop het mogelijk is in her onderhandeling te treden.

Laat de enige bubbels de bubbels van champagne zijn bij het toasten op een langdurige en vruchtvolle samenwerking!