Wisdom of the community?!

Hoe beslissers in de juridische markt tot hun keuze komen voor het inroepen van expertise of capaciteit is een interessant proces. Op basis waarvan wordt nou eigenlijk beslist om voor Jan, Piet of toch juist Klaas te gaan?

Collega Marijn Rooymans blikt terug op hoe dit soort processen lopen, maar ook hoe het slimmer en sneller kan. Gebruik the wisdom of the crowd! “Stel je vraag aan een groep experts, laat hen reageren, input geven, kritische vragen stellen, oplossingen aandragen en een aanbod doen. Kies aan de hand van die real-time, op je vraag toegespitste, input je uiteindelijke adviseur.” Dat past heel goed bij wat we doen met LawyerlinQ. Dat kan geen toeval zijn!

Klik hier voor Marijns artikeltje dat onlangs verscheen op Mr-online.nl.

De gebruikte foto is van één van mijn persoonlijke favorieten: Yann Arthus-Bertrand.